IstaknutoVijesti

Braniteljski dodatak podijeljen na 3 kategorije

Predstavnici Vlade FBiH i udruga proisteklih iz rata rade na usklađivanju Zakona o pravima razvojačenih branitelja i njihovih obitelji. Zakon koji je Klub zastupnika Koalicije DF – GS predložio na posljednjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH neprovediv je zbog prevelikih financijskih izdvajanja. Za provedbu predloženog nacrta Zakona trebalo bi godišnje iz federalnog proračuna izdvojiti dodatnih 300 milijuna KM. Naime, Nacrt Zakona propisuje razvojačenim braniteljima i njihovim obiteljima niz prava, među kojima i pravo na braniteljski dodatak. Prema spomenutom nacrtu Zakona o pravima razvojačenih branitelja i njihovih obitelji, koji su predložili zastupnici Koalicije DF – GS, braniteljski dodatak ostvaruju branitelji koji nisu ostvarili stalno mjesečno primanje, na osnovi izravnog sudjelovanja u ratu od 1992. do 1995.

Nacrt Zakona dalje govori kako bi primatelji dodatka bili podijeljeni u tri kategorije te bi o tome ovisila i visina tog dodatka. U prvu kategoriju, koja bi primala O,3% od prosječne plaće FBiH za prethodnu godinu, pomnoženu s brojem mjeseci neposrednog sudjelovanja u ratu, spadaju pripadnici diverzantske jedinice (protiv-diverzantske jedinice), izviđačke jedinice, protuterorističke jedinice, interventne jedinice MUP-a i vojne policije, udarne i pionirska inženjerija.

Drugu kategoriji čine linijske-frontalne jedinice, domobranske jedinice, artiljerijske jedinice bliže podrške, ostale inženjerijske jedinice, ABHO jedinice, protuzračna obrana, sanitetske jedinice, vojna policija, jedinice MUP-a koje su bile angažirane u prve borbene linije te zapovjednički kadar. Pripadnici jedinica navedenih u ovoj kategoriji ostvarivali bi braniteljski dodatak u visini od 2% prosječne plaće u FBiH za prethodnu godinu, pomnožen s brojem mjeseci neposrednog sudjelovanja u ratu.

Treća kategorija, u koju spadaju zapovjedništva brigada, operativnih skupina, divizija, korpusa i glavnog stožera, pozadinske jedinice, logističke baze, ratne bolnice, dalekometna artiljerija (koja je izvan zone 3 km od prve borbene linije), ostale jedinice sličnog formacijskog angažmana, primala bi braniteljski dodatak u visini 0,1% prosječne plaće u FBiH za prethodnu godinu, pomnožen s brojem mjeseci provedenih u ratu. Predloženi nacrt Zakona predlaže i uvećani braniteljski dodatak za vrijeme nezaposlenosti.

Tako bi ostvareni dodatak bio pomnožen s koeficijentom dobivenim na osnovi provedenih mjeseci u ratu, i to za koeficijent 1,5 za one do 18 mjeseci provedenih u ratu, koeficijentom 2 za one koji su u ratu proveli od 19 do 24 mjeseca. Dodatak bi bio uvećan koeficijentom 2,5 za one koji su u ratu proveli od 25 do 36 mjeseci, koeficijentom 3 onima koji su u ratu bili od 37 do 43 mjeseca te koeficijentom 3,5 za one koji su u ratu proveli 44 mjeseca i više. Resorni federalni ministar Salko Bukvarević izjavio je da je realno očekivati da dodatak ostvare oni branitelji koji imaju više od 55 godina, a nemaju plaću ni mirovinu, ni dovoljno staža da bi mogli otići u mirovinu. Zaključio je kako bi, prema ovom nacrtu Zakona, pravo ostvarivalo više od 100.000 ljudi, što proračun ne bi izdržao.

Odgovori