Dodjela diploma učenicima generacije Srednje škole ”Uskoplje” za školsku 2019/20 godinu

Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj (online) 12. svibnja 2020. godine prihvaćeni su prijedlozi sa sjednica Odjelnih vijeća o oslobađanju   polaganja maturalnih  i završnih ispita.

POLAGANJA MATURALNIH ISPITA OSLOBOĐENI SU SLJEDEĆI UČENICI:

IV.a – opća gimnazija

Gloria Galić

Marija Livajušić

Jelena Martinović

Iva Nikolić

Katarina Pilić

Katarina Perić

Valerija Prskalo

Marko Šimić

Iva Udovčić

Marija Žulj

IV.b – opća gimnazija

Ivana Jezidžić

Ivan Lovrić

Ružica Miličević

Luka Mostarac

Miroslav Ristanović

Matej Vejić

POLAGANJA ZAVRŠNIH ISPITA OSLOBOĐENI SU SLJEDEĆI UČENICI :

IV.c  zdravstvo „A“ , medicinska sestra/ medicinski tehničar

Lamija Delić

Melika Muratspahić

Aiša Šehić

Fikreta Tiro

Denis Zulum

IV.d  elektrotehnika „ A“, tehničar za mehatroniku

Filip Jurina

Na istoj sjednici  prihvaćeni su prijedlozi za učenike generacije Srednje škole

 „ Uskoplje“ za školsku 2019./2020. godinu:

Marija Livajušić IV.a , opća gimnazija

Marko Šimić   IV.a , opća gimnazija

Iva Udovčić   IV.a , opća gimnazija

Ivana Jezidžić  IV.b, opća gimnazija

Ivan Lovrić  IV.b, opća gimnazija

Fikreta Tiro   IV.c, zdravstvo“ A“, medicinska sestra/medicinski tehničar

 Ravnatelj škole:

David Perić, mag.cin.

FOTOGRAFIJE pogledajte OVDJE

Odgovori