Kada bi političari radili malo bolje, građanima bi bilo puno bolje

Od 156 zemalja Bosna i Hercegovina zauzima 78. mjesto kada je riječ o sreći njenih stanovnika, a po vedrini i nasmijanosti 116. – rezultati su ovo istraživanja rađenog u saradnji sa UN-om.

No, činjenica je da percepcija sreće zavisi od toga s kim se poredite, a na nju svakako utiču društvo i okolina. Imajući sve to u obzir stručnjaci ističu kako su bh. građani daleko od sreće.

Odgovori