NAJAVA: ”Naš izbor je nenasilje”

Multisektorski tim za prevenciju nasilja u porodici/obitelji sa zadovoljstvom Vas poziva u šetnju „Naš izbor je nenasilje!“, kojom želimo ukazati na neravnopravan položaj žena u društvu sa posebnim osvrtom na kršenje prava žena.

Šetnja će se održati 30.11.2021. godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati u Gradskom parku, Gornji Vakuf-Uskoplje.

Djeca iz svih osnovnih i srednjih škola općine Gornji Vakuf-Uskoplje su pripremila transparente kojima se ukazuje na kršenje ženskih prava, te će učestvovati u ovom događaju.

Pozivamo Vas da podržite ovaj značajan događaj kojim želimo obilježiti međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ koja počinje 25.11., Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10.12. Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanjom se naglašavaju vrijednosti ljudskih prava i podržavaju akcije prevencije rodno zasnovanog nasilja.

Napominjemo da će se događaj održati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i propisa.

Koordinatorica Multisektorskog tima
Darija Musa

Odgovori