IstaknutoVijesti

Naređeno uvođenje restriktivnijih mjera u FBiH

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 24.1.2022. godine, te naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 27.1.2022. godine, kao dana početka njihove primjene.

Vladama županija i kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva naređeno je, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području županija, odnosno općine, uvođenje restriktivnijih mjera, te da o tome redovno izvještavaju Krizni stožer FMZ-a, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vladama županija preporučeno je da, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području županije, procjeni rizika, kao i dokumenta „Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19“ uvedu Pravilo cijepljen/a, prebolio/ljela, testiran/a (CPT) za područje županije i o istom izvijeste Krizni stožer FMZ-a.

Krizni stožer FMZ-a zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području Federacije BiH, kao i uvođenje i provođenje Pravila cijepljen/a, prebolio/ljela, testiran/a (CPT) za područje županije, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području Federacije BiH u vezi Pravila CPT o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere.

Ovaj stožer zadužen je da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih.

Krizni stožer će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti županijskim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, županijskim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, županijskim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i županijskim upravama za inspekcijske poslove i županijskim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U danas prezentiranoj informaciji Kriznog stožera FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u trećem tjednu od početka 2022. godine zabilježen porast svih indikatora, a najviše broja smrtnih slučajeva i ukupno hospitaliziranih pacijenata od COVID-19.

Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidencija iznosi 500,1 slučeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana viša od prosječne zabilježena je u Hercegovačko-neretvanskoj, Zapadnohercegovačkoj i Sarajevskoj županiji.

Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH dato 1.131.242 cjepiva  protiv COVID-19, od čega se na prvu dozu odnosi 545.127 (30,27 posto), na drugu 510.429 (28,35 posto), te na treću 75.686 (4,2 posto).

Odgovori