IstaknutoVijesti

Održana sjednica Vlade SBŽ-a, usvojen niz prijedloga

Vlada Županije Središnje Bosna (SBŽ) održala je u četvrtak u Travniku svoju drugu sjednicu

Prvotna točka dnevnog reda je usvajanje zapisnika sa prve sjednice Vlade SBŽ-a.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBŽ-a je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije za 2018. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: ”Nastavak izgradnje kanalizacije u MZ Skradno, na području općine Busovača”, priopćeno je iz Vlade.

Odlukom se izdvaja iznos od 11.427,97 KM (sa PDV-om), a sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču ”Tabakplast” d.o.o. Tomislavgrad.

Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada SBŽ-a donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava sa pozicije ”Subvencije privatnim i javnim poduzećima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama” utvrđenog Proračunom Srednjobosanske županije za 2019. godinu.

Sredstva za realizaciju Programa planirana su u iznosu od 150.000 KM, i koristit će se za pokrivanje troškova sudjelovanja na sajmovima i izložbama.

Kako stoji u priopćenju Vlade, Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada donijela Odluku o davanju na korištenje zemljišta za potrebe izgradnje zgrada policijskih stanica u Donjem Vakufu i Kreševu.

Odlukom se odobrava uknjiživanje nekretnina u knjigovodstvene evidencije MUP-a SBŽ-a čija će se vrijednost utvrditi procjenom od strane sudskog vještaka odgovarajuće struke.

Županijska uprava za branitelje je predložila, a Vlada SBŽ dala suglasnost na Program i kriterije za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje branitelja.

Programom i kriterijima utvrđuju se uvjeti, način i postupak za dodjelu kredita za rješavanje stambene problematike branitelja koji imaju prebivalište na području Srednjobosanske županije.

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa je predložilo, a Vlada SBŽ dala suglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuditelja i zaključivanje ugovora za MSŠ ”Vitez” Vitez, Instruktivna nastava za učenike saobraćajne stručne škole, zanimanje vozač motornih vozila u školskoj 2018./2019. godini. Najpovoljniji ponuđač je ”Merkez Oil” d.o.o. Novi Travnik, sa visinom ponude od 32.300 KM bez PDV-a.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBŽ-a dala suglasnost za pokretanje procedure javne nabavke putem izravnog sporazuma za nižu potrošačku jedinicu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa SBŽ za OŠ ”Braća Jezerčić” Jajce (nabavka učioničke opreme za potrebe škole). Sredstva su osigurana Proračunom škole za 2019. godinu.

Stručna služba Skupštine Srednjobosanske županije je predložila, a Vlada SBŽ dala suglasnost na Plan javnih nabavki Skupštine i Stručne službe Skupštine SBK za 2019. godinu.

Usvojeni su i Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu ožujak 2019. godine za Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, priopćeno je iz Vlade SBŽ-a.

Odgovori