IstaknutoVijesti

Pogledajte koliki je dječji doplatak u Srednjoj Bosni

Ostvarivanje socijalnih prava u Bosni i Hercegovini ovisi o tome u kojem entitetu, ali i županiji živite. Riječ je o jednoj od brojnih oblasti za koju su ovlasti podijeljene između entitetske i županijske razine, a svojim odlukama i mnoge općine poduzimaju socijalne mjere koje olakšavaju život obitelji s djecom, piše Večernji list BiH.

Od županije do županije

Dječji doplatak obično pripada djetetu do navršene 19. godine života ako se nalazi na redovitom školovanju ili ako je nesposobno za rad pod uvjetom da je nesposobnost nastupila prije navršene 15. godine života, odnosno za vrijeme redovitog školovanja, a najkasnije do navršenih 19 godina života. Za djecu s invaliditetom koja se nalaze na specijalnom školovanju, dječji dodatak pripada za sve vrijeme trajanja školovanja, a najkasnije do navršenih 19 godina života.

Uvjeti za ostvarivanje prava na dječji dodatak predviđaju da mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva ne prelazi iznos od 120 maraka te da jedan od članova kućanstva nije vlasnik ili posjednik motornog vozila. Posebni uvjeti predviđaju da pravo na dječji doplatak, bez obzira na imovinski cenzus, pripada djetetu bez jednog ili oba roditelja, djetetu s invaliditetom, djetetu oboljelom od karcinoma, šećerne bolesti, leukemije, TBC-a i celijakije, obitelji u kojoj jedan od roditelja ima utvrđen invaliditet od najmanje 90% te djetetu čiji je jedan od roditelja korisnik stalne novčane pomoći. Djeci i obitelji s posebnim uvjetima pripada dječji doplatak uvećan za 50%.

Nažalost, ova prava ne ostvaruju se u svim županijama, dok se u nekima bilježe stalna kašnjenja isplata. Iznos mjesečnog doplatka kreće se od 15 do 50 maraka, koliko mogu dobiti obitelji s djecom u Tuzlanskoj županiji. Obitelji koje ostvare pravo na doplatak u TŽ-u primaju od 20 do 40 KM, dok uvećani iznos za djecu s invaliditetom ili teškim bolestima iznosi 50 KM.

U Srednjobosanskoj županiji roditelji primaju dječji doplatak od 30,28 KM. Jedna od pet županija u kojima je dječji doplatak također reguliran je Sarajevska županija, gdje on iznosi 33 marke, dok roditelji koji imaju djecu s invaliditetom ostvaruju pravo na iznos od 49,50 KM.

Stimulacija i pomoć

Rodiljske naknade za nezaposlene majke u Federaciji BiH iznose između 100 i 240 KM, također ovisno o županiji. Zaposlene majke na rodiljskom dopustu također imaju različite visine naknada u odnosu na plaću, od 50 do 100 posto. Različito je regulirano i obvezno vrijeme rada prije rodiljskog dopusta kao uvjet ostvarivanja ovog prava i ono se kreće od šest do devet mjeseci.

U Zapadnohercegovačkoj županiji majci koja nije u radnom odnosu pripada novčana potpora u mjesečnom iznosu od 250 KM, kao i jednokratna pomoć za opremanje djeteta. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta iznosi 400 KM, subvencija vrtića 145,70 KM po djetetu te stipendije učenicima od 93,75 do 150 KM. Od prošle godine zakonski su uvedena i dodatna prava za obitelji s djecom. No, u ovim županijama pojedine općine i same stimuliraju pronatalitetnu politiku financijskim potporama.

Odgovori