Poticaj proljetne sjetve

U skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih poticaja po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine F BiH, broj : 24/2020) članak 9. stavak 3. koji se odnosi na Program pokretanja proizvodnje poticanja proljetne sjetve, općina Gornji Vakuf – Uskoplje i Federalno ministarstvo poljioprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaključili su Sporazum o realizaciji programa poticanja proljetne sjetve u 2020, godini, te na temelju tog Sporazuma obavještavaju sve poljoprivredne proizvođaće, koji su upisani u RPG/RK, a kojji su obavili proljetnu sjetvu u 2020, godini da dostave fiskalne račune i fakture o nabavci repromaterijala.

Sufinanciranje proljetne sjetve u 2020, godini odnosi se na nabavku : sjemena, mineralnih đubriva i zaštitnih sredstava.

Člankom 9. stavak 3. gore navedenog Pravilnika propisana je visina podrške za program poticanja proljetne sjetve najviše do 1000,00 KM po krajnjem korisniku.

Odgovori