IstaknutoVijesti

Rad nedjeljom razbija obiteljsko zajedništvo

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, 20. i 21. ožujka 2019. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru održala je svoje 75. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, predsjednika BK BiH.

Sudjelovali su svi članovi Biskupske konferencije BiH te delegati Hrvatske i Talijanske biskupske konferencije mons. Petar Palić, biskup hvarski, i mons. Giuseppe Merisi, umirovljeni biskup biskupije Lodi pokraj Milana.

Pošto su biskupi mons. Palić i mons. Merisi prenijeli pozdrave predsjednika i članova svojih Konferencija te iznijeli kratki prikaz najvažnijih događanja u Crkvama u svojim zemljama, članovi Biskupske konferencije BiH zamolili su ih da Hrvatskoj i Talijanskoj biskupskoj konferenciji, a preko njih i svim katolicima i brojnim dobročiniteljima, prenesu izraze zahvalnosti za molitveno i duhovno zajedništvo te za konkretnu materijalnu potporu biskupijskim zajednicama i ljudima u potrebi u Bosni i Hercegovini.

Na početku zasjedanja s biskupima se susreo i apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Luigi Pezzuto koji je, razmišljajući o Crkvi u današnjem vremenu s posebnim naglaskom na Crkvu u BiH, istaknuo važnost obilježavanja Izvanrednoga misijskog mjeseca listopada 2019. godine pod geslom „Kršteni i poslani – Crkva Kristova u misiji svijeta“ i buđenja novog misionarskog zanosa za evangelizacijsko djelovanje u misijskim zemljama, na što su biskupi pozvali još prošle jeseni otvarajući Godinu misija.

Članovi Biskupske konferencije BiH prikazali su izvješća za 2018. godinu o radu Komisija i Vijeća kojima predsjedaju.

Biskupi su dogovorili da Šesti međudekanski susret Bosne i Hercegovine bude održan, 9. svibnja 2019. u prostorijama Nadbiskupijskog sjemeništa „Petar Barbarić“ u Travniku na temu misijskog poslanja Crkve.

Prihvatili su prijedlog Vijeća za kler da Četvrti susret svećenika Bosne i Hercegovine bude održan, 5. lipnja 2019. u župi Svete Obitelji u Kupresu. Mole sve svećenike, dijecezanske i redovničke, koji žive i djeluju na teritoriju biskupija u Bosni i Hercegovini, da se odazovu na ovaj susret, a dobrodošlicu izražavaju i svim svećenicima koji su podrijetlom iz BiH, a sada djeluju u Hrvatskoj, Crnoj Gori ili drugim zemljama.

Također su dogovorili da Vijeće za obitelj BK BiH u nedjelju, 28. srpnja 2019. u župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu organizira Drugi obiteljski dan u Bosni i Hercegovini s ciljem promicanja obiteljskog života i sakramentalnog braka.

S posebnim zanimanjem biskupi su saslušali godišnje izvješće o radu Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine te pohvalili brojne aktivnosti poduzete u Godini misija pod geslom „Donijeti evanđelje svima“ započetoj u listopadu 2018. godine. Odlučili su da na predstojećim susretima i događanjima svih razina na crkvenom planu do Izvanrednog misijskog mjeseca listopada 2019. prevladava misijska tematika s ciljem posvješćivanja temeljnog poslanja Crkve da „svim ljudima i svim narodima objavi i priopći Božju ljubav“ (Drugi vatikanski sabor, Dekret o misijskoj djelatnosti Crkve Ad gentes 10). Raduje ih porast broja misionarki i misionara iz Bosne i Hercegovine u 2018. godini. Potiču sve članove svojih biskupijskih zajednica, a na osobit način svećenike, redovnike i redovnice koji djeluju u pastoralu, da u središte svoga rada u predstojećim mjesecima stave misijsko zauzimanje, buđenje novih zvanja za misije i trajnu duhovnu i materijalnu potporu misijama i misionarima.

Biskupi su saslušali opširno izvješće predsjednika BK BiH o susretu pod naslovom „Zaštita maloljetnika u Crkvi“ koji je održan od 21. do 24. veljače 2019. u Vatikanu pod predsjedanjem Svetog Oca i razmišljali o konkretnoj provedbi crkvenih smjernica o tome.

Razmišljajući o evangelizacijskom poslanju svih članova Crkve, a na osobit način biskupa, svećenika, redovnika i redovnica, članovi BK BiH potiču sve također na čitanje i širenje katoličkog tiska. Želja im je da i u vremenu interneta i brojnih sredstava društvenih komunikacija vjernici prepoznaju evangelizacijsku snagu pisane riječi koja je „propovjednik u kući“ i trajni poticaj vjerskog življenja u obitelji. Posebno potiču svećenike u pastoralu da prepoznaju važnost širenja katoličkog tiska jer se u njemu nalaze brojni poticaji za svakodnevno kršćansko življenje.

Biskupi su sa žaljenjem primili na znanje uskraćivanje pristanka dijecezanskog upravitelja biskupije Gurk-Klagenfurt mons. Guggenbergera u Austriji u vezi s Euharistijskim slavljem na Bleiburgu. Podržavajući priopćenje Hrvatske biskupske konferencije u vezi s tim, ističu potrebu da se, na dostojanstven način i uz poštivanje svih zakona države domaćina, nastavi moliti za tisuće nevino stradalih ljudi.

Biskupi su se osvrnuli su na pojedine aktualne društvene probleme i izazove. Pridružili su se mnogima koji s tugom i bolju konstatiraju odlazak sve većeg broja ljudi iz Bosne i Hercegovine, a napose Hrvata katolika jer su najmalobrojniji narod u BiH. Potiču sve razine vlasti kao i sve institucije i sve ljude da rade na stvaranju uvjeta za ostanak na ovim prostorima. Iako su svjesni da u dogledno vrijeme vjerojatno neće biti masovnijeg povratka, potiču da se zajedničkim snagama podrži one koji žele ostati na svojoj očevini ili se na nju žele vratiti. Imajući u vidu brojna zla počinjena tijekom nedavnoga rata, biskupi potiču odgovorne u svim strukturama da istinski porade na pronalaženju smrtnih ostataka nestalih tijekom nedavnoga rata među kojima je i nestali župnik u Novoj Topoli vlč. Ratko Grgić.

Razmatrajući činjenicu da brojni tržni centri i druge trgovine rade nedjeljom čak i u županijama u kojima su katolici većina, biskupi smatraju štetnom i neprihvatljivom takvu sve učestaliju praksu kojom se razbija i nedjeljno obiteljsko zajedništvo te onemogućuje vjernicima sudjelovanje na nedjeljnoj Svetoj misi.

Osim toga, ne mire se s činjenicom da još uvijek nije pokrenut proces denacionalizacije oduzete imovine čime se onemogućuje nesmetano raspolaganje čak i onom crkvenom imovinom koja je vraćena na korištenje pojedinim crkvenim institucijama kao vlasnicima.

Biskupi su, 19. ožujka 2019., na svetkovinu sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, sudjelovali na zajedničkom Euharistijskom slavlju u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve. Predsjedao je kardinal Puljić, a prigodnu propovijed izrekao je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić.

Odgovori