SBŽ: Zdravstvene markice možete kupiti još do kraja tjedna

U svim Poslovnicama Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Središnja Bosna, prodaja zdravstvenih markica, odnosno uplata za premije zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu vršit će se do petka do 31. ožujka.

Uplata se vrši u ovlaštenim organizacijama za obavljanje poslova unutarnjeg platnog prometa, tj. bankama i pošti. Nalozi za plaćanje – virmani koji su dijelom popunjeni, osigurane osobe mogu dobiti na uplatnom mjestu ili nadležnim poslovnicama Zavoda.

Uplaćena premija se može preuzeti u nadležnoj poslovnici Zavoda uz predočen dokaz o izvršenoj uplati. Cijena premije iznosi 29 KM po jednoj osiguranoj osobi.

Djeci do navršenih 15 godina života, odnosno starijim maloljetnicima do navršenih 18 godina života, ne trebaju se kupovati markice.

Osigurana osoba koja u tekućoj godini navrši 18 godina uplatu premije mogu izvršiti u roku od 30 dana od navršenih 18 godina. Osigurana osoba koja nije imala status osigurane osobe u periodu uplate premije, premiju može uplatiti u roku 30 dana od dana prijavljivanja na osiguranje.

Centralna.ba

Odgovori