IstaknutoSvijet

Svake dvije minute u Europi nestane jedno dijete

U povodu Međunarodnog dana nestale djece, 25. svibnja, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu upozorio je danas da se u Hrvatskoj trenutno traga za 36 djece, a godišnje u Europi nestane 250.000 djece, što je ekvivalent tome da svake dvije minute nestane jedno dijete.

Mreža europskih besplatnih linija za pomoć nestaloj djeci 116 000 lani je zaprimila ukupno 70.855 kontakata u vezi sa 6668 slučajeva, a u Hrvatskoj djeluje 10 godina. Tu se djeci i obiteljima pruža besplatna i neposredna emocionalna, psihološka, socijalna, pravna i administrativna podrška 24 sata dnevno, svaki dan.

Prema izvješću o radu pravobraniteljice za djecu u 2022., iz obiteljskog se doma udaljilo 337 djece, od čega 283 djeteta starija od 14 godina. Iz ustanova je pobjeglo 1198 djece, pri čemu su najbrojniji dječaci stariji od 14 godina, navodi se.

Čak dvije trećine djece koja bježe vratit će se unutar jednog tjedna, no ako se ne promijeni situacija zbog koje su pobjegli, veće su šanse za ponovni bijeg. Pritom su djeca koja bježe iz obitelji ili ustanove u povećanom riziku od trgovanja ljudima te seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja, ističe Centar.

Zato Centar u suradnji s organizacijom Missing Children Europe poziva na implementaciju postojećih najboljih praksi i tehničkih mogućnosti. To podrazumijeva uvođenje Amber Alert sustava za uzbunjivanje šire javnosti u slučaju nestanka djeteta.

Pritom se ističe da su prva 24 sata ključna u potrazi za djecom.

MUP predstavlja novu slikovnicu za zaštitu djece

U povodu Međunarodnog dana nestale djece MUP sa Zakladom AMBER Alert Europe predstavljaju slikovnicu Zekina pustolovina u šumi. Ona je nastala u suradnji sa stručnjacima na području nestale djece i djeci pruža savjete o tome kako se zaštititi.

Dostupna je za preuzimanje kao e-knjiga na 20 jezika u 23 zemlje diljem Europe i svijeta.

Odgovori