IstaknutoVijesti

Svim porodiljama u Federaciji izjednačiti porodiljne naknade

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici usvojilo Deveti izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Europske socijalne povelje /revidirane/ (Grupa IV: djeca, obitelji i migranti) – referentno razdoblje siječanj 2015. – prosinac 2017. godine.

U izvještaju se, između ostalog, navodi da postojeća zakonska regulativa nije usuglašena kada su u pitanju naknade za porodilje u Federaciji BiH, kako bi bile istovjetne u svim županijama u ovom bh. entitetu.

Izvještaj je pripremila interresorna radna grupa koju su sačinjavali imenovani stručni predstavnici nadležnih ministarstava i institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Vijeće ministara BiH usvajanjem ovog izvještaja ispunjava obveze Bosne i Hercegovine kao međunarodnog subjekta koji podnosi izvještaj o primjeni revidirane Europske socijalne povelje, navodi se u priopćenju Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Inače, već godinama se porodiljama, majkama u FBiH obećava veća novčana podrška, a sve završava samo na obećanjima. Godine prolaze, proračuni se usvajaju, ali novca nikada nema dovoljno.

Za sada svaka županija vodi svoju politiku. Pa tako u pojedinim županijama nezaposlene porodilje 12 mjeseci mjesečno dobivaju po 180 KM, u nekima po 25 KM. a u nekima ne dobijaju ništa.

Da bi se izjednačila prava porodilja potrebno je oko osam milijuna KM, ranije su navodili mediji.

Do sada su predlagani različiti amandmani, jedan od njih je bio da se preusmjere sredstva predviđena za povećanje plaća, između ostalog i članovima Vlade. Amandman je odbijen.

Stav Vlade FBiH ranije je bio da ne prihvati amandmane za naknadu porodiljama, kako bi se što prije usvojio zakon o zaštiti obitelji s djecom, koji godinama skuplja prašinu u ladicama Parlamenta FBiH.

U međuvremenu broj obitelji se smanjuje, mladi bračni parovi odlaze u inozemstvo u potrazi za boljim uvjetima za stvaranje obitelji.

Odgovori