IstaknutoSvijet

Tko su suci koji će presuditi Karadžiću

U Međunarodmom mehanizmu za kaznene sudove (MMKS) u Haagu za danas je zakazano izricanje pravomoćne presude Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske, optuženom za genocid i druge teške zločine počinjene u Bosni i Hercegovini u razdoblju 1992-1995.

Nakon okončanja žalbene faze, konačnu presudu Karadžiću, koji se tereti za najteže zločine počinjene na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata, trebao bi priopćiti predsjedavajući Žalbenog vijeća MMKS-a sudac Vagn Prüsse Joensen.

Uz predsjedavajućeg Žalbenog vijeća, danskog suca Joensena, sastav tog vijeća čine suci – William Hussein Sekule iz Tanzanije, José Ricardo de Prada Solaesa iz Španije, Graciela Susana Gatti Santana iz Urugvaja i Ivo Nelson de Caires Batista Rosa iz Portugala.

Tko su suci?

Sudac Joensen trenutno obavlja funkciju suci MMKS-a i jedan je od troje dežurnih sudaca u ogranku MMKS-a u Arushi, a obavljao je i dužnost predsjednika i predsjedavajućeg sudije Pretresnog vijeća Međunarodnog kaznenog suda UN-a za Ruandu (MKSR). U travnju 2013. je  reizabran za predsjednika MKSR-a i tu je funkciju obavljao sve do zatvaranja tog suda 31. prosinca 2015. Za suca MMKS-a, institucije koja je nasljednik MKSR-a i Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY), izabran je u prosincu 2011. Između ostalog, obavljao je i funkciju međunarodnog sudije u Misiji UN-a na Kosovu (UNMIK) od 2001. do 2002. godine.

Član Vijeća, sudac William Hussein Sekule je za suca MMKS-a izabran 20. prosinca  2011. U ožujku 2013. postao je sudac Žalbenog vijeća Međunarodnog kaznenog  suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY) kao žalbeni sudac  u Hagu, što je dužnost koju je obavljao do 30. travnja 2015. godine. Prije nego što je postao sudac Žalbenog vijeća MMKS-a, sudija Sekule je obavljao dužnost suca MKSR-a od svibnja 1995. do ožujka  2013. u Arushi, Tanzanija, uključujući i funkciju predsedavajućeg Pretresnog veća II tog suda od lipnja 1995. do srpnja 1999. i ponovno od lipnja  2001. do ožujka 2013. godine.

Član Vijeća, sudac José Ricardo de Prada Solaesa je za suca MMKS-a imenovan u prosincu 2011., a uz brojne funkcije u sklopu španjolskog  pravosuđa, stekao je  diplomu Instituta za ljudska prava u Strasbourgu. U svojstvu međunarodnog stručnjaka sudjelovao je u brojnim programima suradnje. Bio je sudija izvjestitelj u predmetu ‘Scilingo’ (2005) u vezi sa zločinima protiv čovečnosti počinjenim za vreme diktature u Argentini, a od  2005. do 2007. godine bio je izabran za međunarodnog suca Žalbenog odsjeka Vijeća za ratne zločine Suda BiH. Uz ostalo, bio je član Žalbenog vijeća u predmetima za ratne zločine protiv Nikole Kovačevića, Radovana Stankovića i Bobana Šimšića.

Članica Vijeća, sutkinja Graciela Gatti Santana u pravosuđu radi od srpnja 1992. godine, a funkciju suca obavlja od 1994. godine, raspoređena u različitim sudovima na raznim lokacijama u Urugvaju. Od 2009. je angažirana u Kaznenom  sudu u Montevideu, glavnom gradu Urugvaja, specijaliziranom za organizirani kriminal. U lipnju 2012. unapređena je u Apelacijski  sud 4. okruga (nadležan za građanske parnice), a u martu 2016, prešla je u Apelacijski kazneni sud 1. okruga (pozicija koju trenutno zauzima). Predavač je privatnog međunarodnog prava, a trenutno vodi i različite oblike obuke za sudije u vezi s kaznenim proceduralnim pravom.

Član Žalbenog vijeća MMKS-a Ivo Nelson de Caires Batista Rosa je na poziciji suca od 1993. godine, a trenutno je i voditelj i koordinator obuke, te mentor, angažiran u Portugalskom centru za pravosudne studije od 2006 godine. Između ostalog, poseduje značajno iskustvo u kaznenom  pravu i kaznenim postupcima i istragama na nacionalnom i međunarodnom nivou. Također, bio je sudac-mentor za suce iz zemalja u razvoju, s iskustvom u azijskim i afričkim državama, konkretno Istočnom Timoru i Gvineji Bisao. Sudjelovao je u programu UN-a za osnaživanje pravosudnog sistema, te u projektu koji je financirala EU a u vezi s jačanjem vladavine prava. U Istočnom Timoru obavljao je funkciju privremenog predsjednika Apelacijskog suda.

Sudac  Rosa je u Žalbeno vijeće MMKS-a imenovan u rujnu 2018. godine, umjesto dotadašnjeg predsjedavajućeg Theodora Merona, čije je izuzeće zatražila obrana, jer je Meron na prethodnim suđenjima donosio određene zaključke koji se tiču Karadžića.

40 godina zatvora

Karadžić je prvostupanjskom postupku, presudom od 24. ožujka  2016. godine oglašen krivim i  osuđen na 40 godina zatvora.

Pretresno vijeće Haškog tribunala (ICTY) oglasilo je Karadžića krivim za genocid na području Srebrenice 1995. godine i za progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, uključujući  istrebljenje, ubistva, deportacije i druga nehumana djela (prisilno premještanje), kao i za teroriziranje stanovnika Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem tokom višegodišnje opsade glavnog grada BiH, te za uzimanje pripadnika tadašnjeg UNPROFOR-a za taoce.

Istovremeno, oslobođen je nepravomoćno krivnje po optužbama za genocid nad Bošnjacima i Hrvatima u drugih sedam općina u BiH.

Inače, osnivanjem MMKS-a osiguran je mehanizam koji bi trebao dokinuti praksu nekažnjivosti, nakon zatvaranja dva prva ad hoc međunarodna suda. MMKS ima mandat da obavlja više ključnih funkcija Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog kaznenog  suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY), te da čuva naslijeđa ova dva pionirska  međunarodna kaznena  suda i nastoji primjenjivati najbolju praksu na polju međunarodnog kaznenog pravosuđa.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija uspostavio je MMKS 22. prosinca 2010., a s radom je počeo 1. srpnja 2012. u Arushi (Tanzanija), odnosno 1. lipnja 2013. u Haagu (Nizozemska). Ogranak u Arushi je naslijedio funkcije proistekle iz MKSR-a, a ogranak u Haagu funkcuje proistekle MKSJ-a.

MMKS je početnih godina djelovao paralelno s MKSR-om i MKSJ-om, a nakon zatvaranja MKSR-a (31. prosinca  2015.), i MKSJ-a (31. prosinca  2017.), MMKS je nastavio da djeluje kao samostalna institucija.

Odgovori