Uskoplje

Uskrsni običaji: Velika subota

Velika subota je zadnji dan korizmenog posta. U crkvu se išlo na poklon Kristovu grebu. Na Veliku subotu donosilo se u crkvu također posvetališće, jelo za blagoslov koje se blagovalo na uskrsno jutro.

Svaka kuća bi morala donijeti posvetališće. Za posvetališće bi donosili pogaču ukrašenu križem ili nekim drugim šarama s križićima, mladih plodova, mesa, sira i jaja.

uskoplje.weebly.com

Odgovori