Uskoplje

Vildana Karamustafić: Uvesti identifikaciju pomoću usana

Vildana Karamustafić mlada je doktorica stomatologije koja je odlučila pokrenuti privatni posao u rodnom Gornjem Vakufu – Uskoplju. Iako je imala priliku za rad u inozemstvu, smatra da je naša zemlja idealna za pokretanje malih biznisa, a uporedo je nastavila i s obrazovanjem.

Prošle godine je s doktoricom Selmom Zukić uradila prilot-istraživanje o forenzičkoj helioskopiji u BiH. Rezultati su objavljeni na Međunarodnom kongresu stomatologa 2018. u Tesliću, a u pripremi je i još jedan stručni rad koji će biti predstavljen na simpoziju u Mostaru.

Forenzička helioskopija je metoda identifikacije osobe na temelju analize karakterističnog oblika i rasporeda linija na rumenom dijelu usana. Otisci usana su jedinstveni a metoda uzimanja uzoraka neinvazivna. Stoga bi trebalo uvesti proceduru uzimanja evidencije usana u standardnu stomatološku praksu – kazala je Vildana.

Naila Čaušević

Odgovori