IstaknutoVijesti

Više od 128.000 djece u BiH je na rubu gladi

Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, oko 128.000 djece u ovoj zemlji korisnici su nekog vida socijalne zaštite i pomoći.

Od ovog broja, najviše njih, i to oko 40.000, u dobi je između sedam i 14 godina, dok ih je oko 30.000 ispod sedam godina. Oko 100.000 djece ugroženo je obiteljskom situacijom, gdje je za njih oko 40.000 utvrđeno da žive u obiteljima koja nemaju ni minimum sredstava za život, njihovi roditelji su nezaposleni ili imaju određena primanja nedostatna i za njihove i za dječje potrebe, piše Dnevni avaz.

Pretpostavlja se da je broj djece kojima je potrebna neka vrsta pomoći daleko i veći, no ona nisu uključena u programe socijalne zaštite. Na ovaj problem u svojim izvješćima ukazala je i Svjetska banka te mnoge međunarodne organizacije za prava djeteta koje djeluju u BiH.

Iako je općepoznato da su prava djece zajamčena Ustavom države i Konvencijom o pravima djeteta, činjenica je da se ona uvelike krše na području cijele BiH. Tako su djeca u našoj zemlji diskriminirana i po osnovi primanja dječjeg dodatka. Posebice u FBiH. Isplata dječjeg dodatka regulirana je županijskim zakonima ili odlukama, međutim, u nekim županijama taj dodatak se ne isplaćuje.

Kako je za Avaz potvrdio Vesko Drljača, federalni ministar rada i socijalne politike, problem diskriminacije djece kod isplate dječjeg dodatka trebao bi biti reguliran novim Zakonom o podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je u vidu nacrta utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a tek ga treba usvojiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, prenosi Večernji list BiH.

Što je najvažnije, smatra Drljača, novac za dječji dodatak bio bi osiguran iz federalnog proračuna, a za te namjene za predviđeni iznos na godišnjoj razini bila bi potrebna oko 34 milijuna konvertibilnih maraka. Ideja je da svako dijete koje ispunjava kriterije do 18. godine ima pravo na isti dječji dodatak.

Prema nekoj dosadašnjoj praksi, mislim da polovina županija uopće nije isplaćivala dječji dodatak, a i oni koji jesu, vrlo skromno su i to radili. Ovaj zakon treba biti naš doprinos borbi protiv siromaštva. Prema nacrtu, osnovni dječji dodatak bio bi isplaćivan u iznosu od 53 konvertibilne marke, a uvećani 71 konvertibilnu marku, kaže Drljača.

Odgovori