Kako se upisati u Registar poljoprivrednih gospodarstva

Sve osobe zainteresirane za upis u Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata iz Federalnog ministarstva poljoprivrede obavještavaju kako se upis vrši cijele godine.

Klijenti koji se prvi put registriraju (upišu) u razdoblju od 01.01. do 31.03., mogu se prijaviti za novčane podrške u toj godini. Svi koji se upisuju nakon tog roka neće moći podnijeti zahtjev za novčanu podršku u toj godini.

Upis u Registar:

– je dobrovoljan, ali oni koji žele ostvariti pravo na poticaje obvezni su upisati se u Registar.

– vrši se u općini prebivališta za fizičke osobe, odnosno, općini sjedišta za pravne osobe, bez obzira gdje se proizvodnja, odnosno pripadajuće zemljište i stoka, nalaze na području Federacije BiH.

Glavni uvjeti koje trebaju ispuniti za ostvarivanje novčane podrške su:

– Da imaju prebivalište u Federaciji BiH i da im se proizvodnja obavlja na području FBiH*.

*Oni proizvođači čije se zemljište nalazi u Republici Srpskoj, a imaju prebivalište u FBiH, nažalost ne mogu se prijavljivati za poticaje Federalnog ministarstva poljoprivrede.

Za upis u Registar, fizičke osobe podnose sljedeće dokumente:

– kopiju osobne iskaznice nositelja gospodarstva (i kopije osobnih iskaznice članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, ako upisuje i članove obitelji);

– dokaz o korištenju zemljišta (izvod iz katastra nepokretnosti, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog tijela, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl., u originalu ili ovjerenoj kopiji);

– dokaz o otvorenom bankovnom računu – dokument koji dokazuje da je nositelj obiteljskog gospodarstva osoba koja je vlasnik bankovnog računa (naziv banke, transakcijski račun banke i broj vlastitog računa) na koji se doznačuju sredstva.

Za upis u Registar, pravne osobe i obrti podnose sljedeće dokumente:

– kopiju osobne iskaznice obrtnika, odnosno odgovorne osobe u pravnom subjektu;

– ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar, odnosno ovjerenu kopiju rješenja o upisu u evidenciju obrtnika, ili drugi dokaz o statusu;

– JIB/ID broj;

– dokaz o korištenju zemljišta (izvod iz katastra nepokretnosti, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog tijela, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl., u originalu ili ovjerenoj kopiji);

– dokaz o otvorenom bankovnom računu – dokument koji dokazuje da obrt, odnosno pravni subjekt ima otvoren bankovni račun (naziv banke, transakcijski račun banke i broj vlastitog računa) na koji se doznačuju sredstva.

Sve obrasce za upis u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata (RPG i RK), osobe dobivaju prilikom upisa u općini prebivališta odnosno sjedišta. A nakon upisa u registar obrasci potrebni za podnošenje zahtjeva za novčane podrške su dostupni na Farmer Portalu kao i obrasci za ažuriranje podataka u RPG i RK.

Za više informacija o upisu u Registar možete se obratiti nadležnoj službi ili službeniku u općini vašeg prebivališta.

Odgovori