Poništena rješenja o samoizolaciji svima kojima su do sada izdana!

Federalni stožer civilne zaštite naredio je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da utvrdi proceduru stavljanja van snage rješenja federalnih sanitarnih inspektora o stavljanju pod zdravstveni nadzor i zabrani kretanja u trajanju od 14 dana za lica koja su u BiH ušla na jednom od graničnih prijelaza na području Federacije BiH prije stavljanja van snage naredbi po kojima su ove mjere izrečene.

Na današnjoj sjednici FSCZ stavljena je van snage i naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po rješenju nadležnog organa kojim se određuje mjera izolacije za vrijeme vremenskog perioda za koji je ta mjera određena ili produžena.

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19) danas (21. svibanj) je održana 10. hitna izvanredna elektronska sjednica Federalnog stožera civilne zaštite (FSCZ) na kojoj su donijete dvije nove naredbe.

Prvom naredbom Federalnoj upravi za inspekcijske poslove naređeno je da utvrdi proceduru stavljanja van snage rješenja federalnih sanitarnih inspektora o stavljanju pod zdravstveni nadzor i zabrani kretanja u trajanju od 14 dana za lica koja su u BiH ušla na jednom od graničnih prijelaza na području Federacije BiH prije stavljanja van snage naredbi po kojima su ove mjere izrečene.

Federalni sanitarni inspektor, do ukidanja ovih mjera, bio je obavezan svim licima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu izreći rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana.

Na jučerašnjoj 9. izvanrednoj sjednici FSCZ je stavio van snage naredbe koje su regulirale ovu oblast, a naredbom donesenom na današnjoj sjednici Federalna uprava za inspekcijske poslove utvrdit će proceduru kako bi se stavila izvan snage već izdana rješenja o izolaciji za lica koja su ušla u BiH na jednom od graničnih prijelaza na području FBiH.

Na današnjoj sjednici stavljena je van snage i naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po rješenju nadležnog organa kojim se određuje mjera izolacije za vrijeme vremenskog perioda za koji je ta mjera određena ili produžena.

Sve donijete naredbe stupaju na snagu danom donošenja.

Odgovori