IstaknutoVijesti

SBŽ: Šteta od poplava veća od 5 milijuna KM

Šteta od nedavnih poplava u Srednjobosanskoj županiji (SBŽ), prema preliminarnim podacima, procijenjena je na oko 5,78 milijuna KM, a za hitne intervencije u četiri najugroženije općine Vlada Srednjobosanske županije (SBŽ) u četvrtak je izdvojila ukupno 150.000 KM.

Odlukom vlade, 80.000 maraka dodijeljeno je za hitnu intervenciju u općinu Busovača, koja je pretrpjela najveće štete, općini Travnik je dodijeljeno 30.000 maraka, a po 20.000 maraka općinama Novi Travnik i Kiseljak.

Direktor županijske Uprave za civilnu zaštitu Nikica Stipinović kazao je novinarima da će novac biti dodijeljen općinama za troškove, poput onih za angažirane mehanizacije, za gorivo i dnevnice.

”Svaka razina vlasti treba izdvojiti sredstva sukladno svojim mogućnostima. Međutim, to je kap u moru, iako mi planiramo i sredstva koja ćemo kasnije koristiti”, kazao je.

Na upit kakvu pomoć mogu očekivati vlasnici potopljenih imanja, Stipinović je istaknuo da se nikad ne može nadoknaditi ukupna načinjena šteta.

”Ljudi neće nikad biti obeštećeni i to im treba u oči reći, a većina njih to već zna. Vjerojatno će općine pronaći neki način da se ti ljudi dijelom obeštete. Ne znam što će načelnici uraditi, ali ćemo mi, kroz projekte, pomagati”, naglasio je.

Vlada SBŽ-a danas je uputila i zahtjev Vladi Federacije BiH za dodjelu jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije.

”U granicama svojih mogućnosti, općine uvijek interveniraju tamo gdje su stradala domaćinstva, pa se nadam da će i ovaj put biti tako. Dakle, sudjeluju i općine i kantonalna vlada, pa očekujemo da će razumijevanja imati i Federalna vlade i da će, bar za ove četiri općine u kojima je bilo stanje prirodne nesreće, dodijeliti određena sredstva”, naglasio je predsjednik Vlade Tahir Lendo.

Prema preliminarnim podacima, šteta u Busovači je procijenjena na 3,57 milijuna maraka, u Travniku 738.000 maraka, Novom Travniku 299.745 maraka, u Kiseljak 262.000 maraka, dok za ostale općine u SBŽ-u ukupna procijenjena šteta iznosi 910.000 maraka.

Na sjednici županijske vlade rečeno je, među ostalim, da će se saniranjem šteta baviti i županijska ministarstva, koja će, kroz projekte, izdvajati novac za oštećene škole, zdravstvene ustanove i slično.

Kako je najavljeno, konačno izvješće o nastalim štetama bit će završeno u idućih 15 do mjesec dana, nakon čega će o njemu raspravljati i Skupština SBŽ-a.

Odgovori