Tko je najviše novca uložio u BiH?

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je u ponedjeljak statistiku izravnih stranih investicija za 2018. godinu, koja pokazuje da je priljev izravnih stranih investicija u 2018. godini iznosio 783,4 milijuna KM, odnosno 2,3% BDP-a.

Priljev izravnih stranih investicija u 2018.je u nominalnom iznosu približno jednak onome koji je zabilježen u 2017. godini, priopćeno je iz CBBiH-a.

U pogledu geografskog rasporeda, najviše priljeva investicija u 2018. je iz Rusije (140,2 milijuna KM), Hrvatske (106,1 milijuna KM),Nizozemske (94), Austrije (87,1) i Njemačke (83,7).

Promatrano po djelatnostima, najviše investicija je realizirano u oblasti financijskih uslužnih djelatnosti (bankarski sektor) u iznosu od 145,6 milijuna KM, proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (135,8),u oblasti trgovine na malo (87,7)te u proizvodnji baznih metala (52).

Na kraju 2018. godine, stanje izravnih stranih investicija je iznosilo 14,29 milijardi KM. Najveći iznos stanja izravnih investicija se i dalje odnosi na Austriju (2,7 milijardi KM), Hrvatsku (2,3 milijarde KM) i Srbiju (2,0 milijardi KM). Stanje izravnih investicija je revidirano za razdoblje od pet godina, a na temelju najnovijih informacija o stvarnim ekonomskim aktivnostima i stanju poduzeća sa stranim ulaganjima, priopćeno je.

Kada je riječ o odljevnim stranim izravnim investicijama iz Bosne i Hercegovine u inozemstvo, u 2018. godini zabilježeni su negativni tokovi, odnosno došlo je do smanjivanja investiranja u inozemstvo iznosu od 54,2 milijuna KM. Ukupno stanje domaćih investicija u inozemstvu iznosi 873,7 milijuna KM, od čega je najviše bh. investicija u Hrvatsku (229,7) i Njemačku (163,8).

U skladu s politikom revizije i na temelju dodatnih podataka, s objavljivanjem podataka za 2018. godinu izvršene su revizije i za dvije prethodne godine. Izmijenjeni podaci za prethodna razdoblja dobrim dijelom su rezultat daljnjeg usklađivanja obračuna zadržanih zarada s konceptom praćenja operativnih rezultata kompanije za promatrano razdoblje. Sam koncept, koji je propisan OECD-ovom definicijom izravnih stranih investicija, podrazumijeva obračun zadržane zarade za tokove na bazi operativnog poslovnog rezultata kompanije za promatrano razdoblje, navode iz Službe za odnose s javnošću Centralne banke.

Odgovori