IstaknutoVijesti

BiH ne mora žuriti s trošarinama na struju

BiH ne mora žuriti s uvođenjem akciza na električnu energiju, rečeno je “Nezavisnim” u Delegaciji EU u Sarajevu.

Naime, kako je rečeno, Direktiva Vijeća EU 2003/96 o oporezivanju energenata tretira oporezivanje energenata i električne energije, primjenjuje se na države članice EU i određuje minimalnu trošarinsku stopu koja se mora primjenjivati na energente za gorivo i prijevoz, te električnu energiju.

“BiH je ugovorna strana Ugovora o Energetskoj zajednici i kao takva ima pravnu obavezu da se pridržava zahtjeva koji proizlaze iz istog. Međutim, pravna stečevina EU koja je na snazi za ugovorne strane Ugovora o Energetskoj zajednici ne obuhvaća Direktivu o oporezivanju energenata, stoga BiH trenutno nema obavezu da uvede trošarine na električnu energiju”, rečeno je “Nezavisnim” iz Delegacije EU.

Slično su rekli i u Energetskoj zajednici, ističući da ta organizacija ne obvezuje BiH da uvede trošarina na energente.

“Međutim, nitko ne zabranjuje BiH da uvede akcize na električnu energiju, sve dok se one primjenjuju na podjednak način, što znači, na primjer, da ne mogu biti uvedene samo na struju koja se izvozi”, rekla je za “Nezavisne” Barbara Pojner, službenik za odnose s javnošću Energetske zajednice.

Pojnerova je objasnila da je nedavno Europski sud pravde izvozne akcize na električnu energiju koje je uvela Slovačka proglasio ilegalnim.

Podsjećanja radi, rečeno nam je da je BiH prošle godine počela da radi na uvođenju akciza na električnu energiju.

Kako nam je rečeno, planirano je da najvjerojatnije akciza za domaćinstva bude nula maraka, a da bi se veći dio tereta prebacio na pravna lica i na privredu, koja bi mogla dobiti akciznu stopu.

Pravilnik na osnovu kojeg će biti određene trošarine je u izradi, ali zbog osjetljivosti teme nitko od nadležnih nije želio da komentira ove navode.

Iz Europske komisije nam je rečeno da su obaviješteni da je u BiH u toku proces određivanja tarifa za “Elektroprijenos BiH” i nezavisne operatore sistema, ali da Europska komisija nije involvirana.

Odgovori